Informacions pràctiques

Convocatòria de les beques i ajudes a alumnes d'educació postobligatòria

Com cada curs, el Ministerio de Educación obre la sol·licitud per demanar les beques d’educació postobligatòria. 

El termini per presentar-les s'acaba el 17 de maig

La sol·licitud és en línia, a través de la pàgina web del ministeri.

Calendari del curs 2022 - 2023

1r TRIMESTRE (Del 7 de setembre al 21 de desembre)


2n TRIMESTRE (Del 9 de gener al 31 de març)


3r TRIMESTRE (11 d’abril al 20 de juny)

Material que ha de portar l'alumnat al centre

Per un bon funcionament de les activitats educatives, cal que cada alumne/a porti un material personal al centre diàriament i se’n faci responsable. És per això que és important que estigui tot degudament marcat amb el seu nom o algun distintiu personal. 


La resta de material fungible l’aporta l’institut perquè tot l’alumnat pugui disposar del material necessari per al desenvolupament de cada espai d’aprenentatge. Això no obstant, és possible que a causa de la situació actual hi hagi altres materials específics que pel seu caràcter reutilitzable us haurem de demanar que els vostres fills i filles el portin de casa per no poder compartir-lo. En qualsevol cas, avisarem el nostre alumnat amb suficient antelació i procurarem que aquest fet sigui l’excepció.


Aquest és el llistat de material que hauria de portar cada dia el nostre alumnat