Informacions pràctiques

Presentacions de la reunió d'inici de curs de batxillerat

Aquestes són les presentacions amb el resum de les informacions que us van donar els equips docents de 1r i 2n de batxillerat.

Presentació famílies curs Batxillerat_ 2023-24
Presentació famílies 2n Batxillerat_ 2023-24

Calendari del curs 2023 - 2024

1r TRIMESTRE (Del 6 de setembre al 20 de desembre)


2n TRIMESTRE (Del 8 de gener al 22 de març)


3r TRIMESTRE (Del 2 d’abril al 21 de juny)

Convocatòria de Beques i ajudes per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Convocatòria de Beques i ajudes per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (termini: desde el 08 de mayo de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2023)

Material que ha de portar l'alumnat al centre

Per un bon funcionament de les activitats educatives, cal que cada alumne/a porti un material personal al centre diàriament i se’n faci responsable. És per això que és important que estigui tot degudament marcat amb el seu nom o algun distintiu personal. 


La resta de material fungible l’aporta l’institut perquè tot l’alumnat pugui disposar del material necessari per al desenvolupament de cada espai d’aprenentatge. Això no obstant, és possible que a causa de la situació actual hi hagi altres materials específics que pel seu caràcter reutilitzable us haurem de demanar que els vostres fills i filles el portin de casa per no poder compartir-lo. En qualsevol cas, avisarem el nostre alumnat amb suficient antelació i procurarem que aquest fet sigui l’excepció.


Aquest és el llistat de material que hauria de portar cada dia el nostre alumnat. 

2023-2024 Llistes d'alumat assignat al nostre centre

Llistes definitives d'alumnat assignat al nostre centre per Batxillerat (21/06/2023)

Aquestes llistes es poden consultar també al taulell del vestíbul del nostre centre.

Llistes definitives d'alumnat assignat al nostre centre i llista d'espera per l'ESO (12/06/2023)

Aquestes llistes es poden consultar també al taulell del vestíbul del nostre centre.