Contacte

Institut Maria Espinalt

Carrer Camí Antic de València, 82.

Poblenou. 

08005 Barcelona

Telèfon:


93 634 40 10

Adreces electròniques:


Adreça electrònica per a consultes i gestions relacionades amb la preinscripció i la matrícula:

Adreça electrònica per a consultes i gestions relacionades amb la secretaria:

Horari d'atenció de la secretaria: