Els Objectius que com a centre ens proposem desenvolupar el llarg dels 4 propers cursos són: