Per tal de detectar els punts forts del centre i els aspectes que cal millorar en referència amb l'ús de la tecnologia al centre, hem elaborat una anàlisi que determini el punt des del qual hem de partir.

Les eines utilitzades en aquesta anàlisi han estat l'eina SELFIE, SELFIE FOR TEACHERS i els objectius que ja estan programats al PdD i al PEC.

Les principals conclusions a les quals hem arribat gràcies a aquesta diagnosi i que determinaran els objectius que cal abordar en els pròxims quatre anys, han estat: