Per tal de fer un seguiment de l'EDC, els Objectius i activitats hauran de ser programats anualment a la Programació General Anual de Centre i valorats en la Memòria Anual en finalitzar cada curs escolar. A partir d'aquest seguiment, els objectius i activitats podran ser modificats si és necessari.

Per a fer aquest seguiment hem determinat una sèrie d'indicadors d'avaluació:

OBJECTIUS_ACTIVITATS_TEMPORITZACIÓ (WEB)