Procés de preinscripció a estudis postobligatoris


Dates de preinscripció:
  • Programes de Formació i Inserció: del 25 de maig al 5 de juny. 
  • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny.
  • Grau Mitjà de Formació Professional: del 2 al 8 de juny.
  • Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny: del 2 al 8 de juny.
  • Ensenyaments esportius: pendent
  • Curs de formació específic per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM): de l'1 al 17 de juliol.
Dates de matrícula:
  • Batxillerat: del 8 al 14 de juliol.
  • Grau Mitjà de Formació Professional: de l'1 al 7 de setembre.
  • Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny: de l'1 al 7 de setembre.

Més informació:


https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/revista_postobligatoris pagina web del consorciservei d'atenció telefònica Formes de contactar amb l'institut 
Comments