Perfil del contractant

ANUNCI
pel qual es fa pública la suspensió temporal del termini de presentació d’ofertes d’un contracte de serveis de neteja (exp. 1/2020 – Institut Maria Espinalt).

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus , ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 de març, ambdós inclosos.

L'Institut Maria Espinalt té en procés de contractació el servei de neteja. Ates la situació, és suspèn el tràmit de presentació d’ofertes el qual es tornarà a reobrir a partir del primer dia lectiu efectiu garantint el mateix període que restava pendent. Així, la data de presentació de sol·licituds queda ajornada a partir dia 27 de març i fins que s'exhaureixi el període que restava pendent.

Barcelona, 13 de març de 2020

Javier Fernández
Director/a

Segons normativa, publiquem en aquest apartat, en dos documents adjunts, el plec administratiu actualitzat amb les noves dates i el plec tècnic pel concurs de licitació del servei de neteja del nostre centre.

Ċ
Miguel Angel Baeta Monforte,
5 de març 2020, 6:35
Ċ
Miguel Angel Baeta Monforte,
5 de març 2020, 6:36
Comments