Calendari i horari de preinscripció del curs 2018 - 2019

16 de maig 2018, 16:16 publicada per Miguel Angel Baeta Monforte
Preinscripció al nostre centre

S'apropa el moment de lliurar les vostres sol·licituds de preinscripció en el nostre institut. Ja ho vau veure, som un centre petit i aquest és l'horari que us podem oferir:

Divendres 13:    de 09.00 - 11.00 h.
Dilluns 16:          de 11.00 - 14.30 h.  
Dimarts 17:        de 09.30 - 13.30 h. Tarda: 15.00 - 17.00 h.
Dimecres 18:     de 10.00 - 14.30 h.
Dijous 19:           de 08.30 - 14.00 h. 
Divendres 20:    de 08.30 - 14.00 h.
Dilluns 23:          de 09.00 - 14.30 h.
Dimarts 24:        de 09.30 - 13.30 h. Tarda: 15.00 - 17.00 h.


Us agrairíem que durant el període de preinscripció ens feu arribar les vostres consultes via correu electrònic en la mesura que sigui possible, donat que no sempre ens serà possible respondre via telefònica. Intentarem donar una resposta ràpida als vostres correus.

D'altra banda, si voleu agilitzar el tràmit de lliurar la vostra sol·licitud de preinscripció i podeu imprimir-la a casa. Aviat trobareu l'enllaç a la pàgina del Consorci. Si no, al centre us lliurarem una còpia perquè pugueu emplenar-la aquí mateix.

Si necessiteu més informació, podeu anar a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona on es parla de la preinscripció per al pròxim curs:
consorci

En qualsevol cas, ja us avancem que la documentació (sempre original i fotocòpia!) amb la qual heu d'acompanyar el vostre formulari de sol·licitud és la següent:
  • Formulari de preinscripció omplert.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.
  • Documentació acreditativa de criteris complementaris si s'escau (families monoparentals, mombroses...)
Comments